ΒΑΓΓΕΛΑ?ΟΣ Α.Ε.

ΒΑΓΓΕΛΑ?ΟΣ Α.Ε.
ΒΑΓΓΕΛΑ?ΟΣ Α.Ε.
ΒΑΓΓΕΛΑ?ΟΣ Α.Ε.

Μελέτη Βιομηχανικ?ς Ψύξης και Η/Μ του νέου κτιρίου εγκαταστάσεων της ΒΑΓΓΕΛΑ?ΟΣ Α.Ε. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.


?ο γραφείο μας πραγματοποίησε την μελέτη και την επίβλεψη του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΒΑΓΓΕΛΑ?ΟΣ Α.Ε. Έργο Βιομηχανικ?ς Ψύξης.

 

Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αποθ?κες ψυχρ?ς αποθ?κευσης φρούτων και λαχανικών, 18 θαλάμους ωρίμανσης μπανανών με κεντρικό σύστημα ψύξης στο νέο ιδιόκτητο κτίριο της εταιρίας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

 

Πρώτη – Πρότυπη εφαρμογ? στην Ελλάδα, συστ?ματος προμονωμένων σωληνώσεων PVC με θερμοκρασία αντοχ?ς -40οC

Share |
Επιστροφή
+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο