MITA

MITA
MITA
MITA
MITA
MITA

H ΜΙ?Α στην Ελλάδα


?ο γραφείο μας λόγω της εξειδίκευσης του στην εξοικονόμηση ενέργειας έχει συνεργασία με οίκους, με μακρά παράδοση και ποιότητα σε διαφόρους κλάδους. Στον τομέα της αποβολ?ς θερμότητας συνεργάζεται με την ΜΙ?Α.

 

H ΜΙ?Α είναι μια εταιρία με μακρόχρονη παράδοση στους πύργους ψύξης και τους εξατμιστικούς συμπυκνωτές. Οι πύργοι ψύξης της ΜΙ?Α κατασκευάζονται από fiberglass, πράγμα που τους κάνει απροσβλ?τους στη διάβρωση και ιδιαίτερα ανθεκτικούς σε επιθετικό περιβάλλον (Άλατα, βιομηχανίες με κακ? ποιότητα νερού, χημικά, περιοχές κοντά στη θάλασσα).

 

Κάθε πύργος ψύξης MITA πέραν από τα καινοτόμα υλικά που χρησιμοποιεί, υιοθετεί τεχνολογίες χαμηλ?ς ενεργειακ?ς κατανάλωσης. Η  ΜΙ?Α είναι μέλος της EUROVENT και ένα από τα ιδρυτικά μέλη της CTI (Cooling Tower Institution). Επενδύοντας στην ερευνά και την τεχνολογία παρουσιάζει συνεχώς καινοτόμα προϊόντα με αποκορύφωμα τον αδιαβατικό πύργο ψύξεως. Οι αδιαβατικοί πύργοι ψύξεως PAD της ΜΙ?Α έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν ελάχιστη κατανάλωση σε νερό πράγμα του τους κάνει ιδανικούς σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη νερού. Η αδιαβατικ? σειρά PAD ενσωματώνει σε κάθε μονάδα ένα PLC που βάση της θερμοκρασίας διαχειρίζεται πέραν από τον ψεκασμό και τους ανεμιστ?ρες που υιοθετούν όλοι την τεχνολογία inverter. Αντίστοιχα με τον αδιαβατικό πύργο ψύξης υπάρχει και ο αδιαβατικός εξατμιστικός συμπυκνωτ?ς.

 

Νέο τεχνολογικό επίτευγμα της εταιρίας αποτελεί ο υβριδικός πύργος ψύξης HBR που συνδυάζει τόσο την υδρόψυκτη όσο και την αερόψυκτh λειτουργία με δύο ξεχωριστά κυκλώματα και ανεμιστ?ρα ο όποιος μεταβάλει την φορά του ανάλογα με την συνθ?κη λειτουργίας.
 

Share |
Επιστροφή
+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο