ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Κεντρικές αποθ?κες Logistics της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. στο Σχηματάρι Βοιωτίας.


Κεντρικές αποθ?κες Logistics της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

 

Μελέτη – Ανασχεδιασμός συστ?ματος ψύξης και δικτύων διανομ?ς με σκοπό την μείωση της ενεργειακ?ς κατανάλωσης.

 

Αποτελέσματα:

 

  • Μείωση της ηλεκτρικ?ς Κατανάλωσης κατά 45%
  • Αύξηση του βαθμού απόδοσης του συστ?ματος ψύξης (COP) από 2,0 σε 3,7 στους -10οC.
Share |
Επιστροφή
+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο