LEADER AE

LEADER AE
LEADER AE
LEADER AE
LEADER AE
LEADER AE
LEADER AE

 Αποθ?κες Logistics της εταιρίας LEADER A.E. στην Βόρεια Ελλάδα (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου)


Ψυκτικές αποθ?κες τύπου cross - docking με αυτόματο σύστημα ραφιών first-in first-out (FIFO).  Έργο Βιομηχανικ?ς Ψύξης. 

 

Χρ?ση συστ?ματος έμμεσης ψύξης με ελάχιστη ποσότητα πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου και χαμηλ? ενεργειακ? κατανάλωση.

 

Share |
Επιστροφή
+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο