Μαρινόπουλος ΑΕ

Μαρινόπουλος ΑΕ
Μαρινόπουλος ΑΕ

Κεντρικές αποθήκες Logistics της εταιρίας Μαρινόπουλος ΑΕ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.


Κεντρικές αποθήκες Logistics της εταιρίας Μαρινόπουλος ΑΕ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

 

Ανασχεδιασμός του κεντρικού συστήματος ψύξης και μετατροπή του σε σύστημα με ψυκτικό μέσο NH3

Πρώτη – Πρότυπη εφαρμογή στην Ελλάδα του διαλύματος Temper.

 

Μετατροπή του υπάρχοντος συστήματος σε υδρόψυκτο σύστημα με ΝΗ3 – Temper.

 

Ανασχεδιασμός του δικτύου διανομής δευτερεύοντος κυκλώματος ψυκτικού μέσου – αντλιοστασίου με μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 45 – 50% σε ότι αφορά την ψύξη

Share |
Επιστροφή
+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο