Μαρινόπουλος ΑΕ

Μαρινόπουλος ΑΕ
Μαρινόπουλος ΑΕ

Κεντρικές αποθ?κες Logistics της εταιρίας Μαρινόπουλος ΑΕ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.


Κεντρικές αποθ?κες Logistics της εταιρίας Μαρινόπουλος ΑΕ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

 

Ανασχεδιασμός του κεντρικού συστ?ματος ψύξης και μετατροπ? του σε σύστημα με ψυκτικό μέσο NH3

Πρώτη – Πρότυπη εφαρμογ? στην Ελλάδα του διαλύματος Temper.

 

Μετατροπ? του υπάρχοντος συστ?ματος σε υδρόψυκτο σύστημα με ΝΗ3 – Temper.

 

Ανασχεδιασμός του δικτύου διανομ?ς δευτερεύοντος κυκλώματος ψυκτικού μέσου – αντλιοστασίου με μείωση της ενεργειακ?ς κατανάλωσης κατά 45 – 50% σε ότι αφορά την ψύξη

Share |
Επιστροφή
+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο