Εξοικονόμηση Ενέργειας Κλιματισμού Εργοστασίου

Εξοικονόμηση Ενέργειας Κλιματισμού Εργοστασίου

Σύστημα κλιματισμού εργοστασίου Minerva AE. Μείωση ενέργειας σε σχέση με το σύστημα που προ-υπ?ρχε -45%


Πραγματοποι?θηκε από το γραφείο μας μελέτη που αφορούσε το σύστημα κλιματισμού του εργοστασίου της Μινέρβα ΑΕ στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Αφού μελετ?θηκαν οι καταναλώσεις του εργοστασίου, σχεδιάστηκε νέο κεντρικό ψυχροστάσιο με στόχο την κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου με παράλληλη  μείωση της ενεργειακ?ς κατανάλωσης του. Χρησιμοποι?θηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα υδρόψυκτο σύστημα με εξατμιστικό συμπυκνωτ? σε Κλιματισμό στα πρότυπα εφαρμογ?ς Βιομηχανικ?ς Ψύξης, με Ψυκτικό μέσο R134a, receiverless. H Μείωση της κατανάλωσης από το σύστημα κλιματισμού έφτασε στο 45% σε σχέση με το σύστημα που προ- υπ?ρχε.    

Share |
Επιστροφή
+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο