Γιάννης Παππάς

Γιάννης Παππάς

Ο Γιάννης Παππάς είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Ε.Μ.Π. Διατέλεσε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Α.Τ.Ε. για πολλά χρόνια. Έχει μελετήσει ιδιωτικά πολύ σημαντικά έργα, με εξειδίκευση στη βιομηχανία τροφίμων και στην Βιομηχανία Ψύχους. Οι μελέτες που έχει εκπονήσει υπήρξαν πάντα πρωτοποριακές και πρότυπες τόσο για τα Ελληνικά όσο και για τα Διεθνή δεδομένα με πολλές διακρίσεις και αναφορές στα έργα του.

Share |
Επιστροφή
+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο