Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα πλαίσια της ενασχόλησης με την μείωση ενέργειας, τα κτήρια με μηδενικές εκπομπές CO2 (ZEB) και της πράσινης ενέργειας, το γραφείο μας έχει εκπονήσει μελέτες για Φ/Β πάρκα, ανεμογεννήτριες, παράκτια πάρκα ανεμογεννητριών και πολλές γεωθερμικές εφαρμογές σε βιομηχανικά έργα και οικίες.

Share |
Επιστροφή στα έργα
+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο