Προφίλ

Στο γραφείο μας απασχολούνται στελέχη πανεπιστημιακ?ς κατάρτισης, με συμμετοχ? σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και συνεδρίων και συνεχόμενη εκπαίδευση. Ιδιαίτερα εξειδικευμένοι και ευαισθητοποιημένοι στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε φιλικότερες προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις

+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο