Δραστηριότητες

 1. Μελέτες Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

  Με εμπειρία άνω των 40 χρόνων σε μελέτες ψυκτικών εγκαταστάσεων και την μακροβιότερη παρουσία στο ελλαδικό χώρο, το γραφείο εξειδικεύεται σε μελέτες βιομηχανικ?ς ψύξης με πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα και πολλά έργα στο Εξωτερικό.
  Αντιπροσωπευτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:


  • Βιομηχανικ? Ψύξη - Μελέτες ψυκτικών εγκαταστάσεων 

  • Μελέτες σκοπιμότητας αλλαγ?ς ψυκτικών μέσων (βάση οδηγίας 2037/2000 της Ε.Ε.) και περιορισμό της χρ?σης ψυκτικού μέσου (Project: MINIREF της Ε.Ε.). Αντικατάσταση του ψυκτικού μέσου R22 (Βιομηχανικ? Ψύξη) και σταδιακ? αντικατάσταση των HFCs (R404A,R507A κλπ) σύμφωνα με το πρωτόκολλοo του Montreal.

  • Μελέτες εξοικονόμησης Ενέργειας σε βιομηχανίες ψύξης και Supermarket

  • Προκοστολόγηση επενδύσεων που αφορούν Βιομηχανίες ?ροφίμων (οικοδομικά-μηχανολογικά)

  • Μελέτες Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Παροχ?ς Ψύχους (Βιομηχανικ? Ψύξη) με αποκλειστικ? χρ?ση Φυσικών ψυκτικών μέσων ΝΗ3 (Αμμωνίας), CO2, Διαλυμάτων νερού (Brines)

  • ?εχνητ? ωρίμανση σε βιομηχανίες τροφίμων

  • Θάλαμοι επίτευξης μεταβλητών κλιματικών συνθηκών για την πιστοποίηση θερμομονώσεων ψυγείων αυτοκιν?των (κατά Α?Ρ) και αποδόσεων ψυκτικών μηχανημάτων


   

 2. Μελέτες Η / Μ (Ηλεκτρομηχανολογικά)

 3. Μελέτες Εξοικονόμισης Ενέργειας

  ?ο γραφείο μας εξειδικεύεται τα τελευταία 15 χρόνια στις μελέτες εξοικονόμησης. Ιδιαίτερα στα έργα Βιομηχανικ?ς Ψύξης, Βιομηχανίας ?ροφίμων, Ξενοδοχεία, Data Centers, υπάρχει ένα μεγάλο Reference έργων εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν μελετηθεί από το γραφείο μας και υλοποιηθεί με επιτυχία με αποτελέσματα να υπάρχει σημαντικό όφελος για τον πελάτη.

 4. ISO 50001 - Ενεργειακ? διαχείριση κτιρίων

  ISO 50001 - Ενεργειακ? διαχείριση κτιρίων

  ISO 50001 - Ενεργειακ? διαχείριση κτιρίων

  Περισσότερα

 5. Smart Hotels

  Smart Hotels

  Σύμβουλοι Μηχανικοί, μελέτη έξυπνων ξενοδοχείων

  Περισσότερα

+30 2103315256-7
+30 2103315259
danos@ecoref.gr , yiorgos@ecoref.gr
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1,
10561 Αθήνα,Ιστορικό Κέντρο